Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

A Munkavédelemről szóló hatályos törvények előírják, hogy a munkáltatóknak foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást (régi elnevezése szerint üzemorvosi szolgáltatást) kell biztosítaniuk munkavállalóik részére.

fogalkozás-egészségügyi vizsgálat

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII.14.) sz. kormányrendelet szól.

Az 5. § (1) értelmében a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani. Mivel tudjuk, hogy mindenki szeretné a legkevesebb fáradalommal letudni a kötelező vizsgálatot, ezért a Lengyelmed ezt az Ön telephelyén, előre egyeztetett időpontban végezzük el, így megkímélve a munkáltatót a szervezéstől, a munkavállalókat pedig az utazástól.

foglalkozás-egészségügy

A törvény szerint munkavégzés szempontjából az egyes kategóriákba a következő munkavállalók tartoznak

„A” foglalkozás-egészségügyi osztály

A bányászat, kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem-fizikai munkakörök munkavállalói, akik az „A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló környezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át. A rákkeltőkkel exponáltak, sugárzó anyagokkal, ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók, állatkísérletes munkakörben foglalkoztatottak, korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak, munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók, a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók.

„B” foglalkozás-egészségügyi osztály

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, építőipar, élelmiszerek és italok gyártása, dohánytermékek gyártása, textíliák gyártása, ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és festés, bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása, fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás, vegyi alapanyagok és termékek gyártása, gumi és műanyag termékek gyártása, nemfém ásványi termékek gyártása, nyersanyag visszanyerése hulladékból, szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, bútorgyártás, egészségügyi és szociális ellátás, állategészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása. Azok, akik a „B” foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50 %-át.

„C” foglalkozás-egészségügyi osztály

Az „A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat ipari, szolgáltató, kutató, illetve számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a „C” foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

„D” foglalkozás-egészségügyi osztály

A kutatás-szervezési, kulturális, oktatási és egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók. „A”, „B” és „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem-fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályba nem sorolt munkavállalói.

Mennyibe kerül?